ขอแสดงความยินดี นายธนวินท์ เที่ยวมาพบสุข ม.5/5 นายศุภกฤษ จตุวรพัฒน์ ม.5/1 และนายณฐพงศ์ ก้องกอบสกุล ม.5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภททีม จากการเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสมทบทุนงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 39