ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภณิตา โชติวิชัย นักเรียนห้อง ม.1/4 หลักสูตร STEAM robotics ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขัน Robot BKK Fighting 2024 (หุ่นยนต์แบบบังคับมือ) ประเภททีม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือผ่านรีโมทคอนโทล