ขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐศิลป์ สมอุปฮาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ นายทยุติ งามจิตร ได้รับรางวัล Popular Vote ขวัญใจมหาชน จากการประกวดภาพวาดสีน้ำ “BEM ART CONTEST” จัดโดย BEM Bangkok Expressway and Metro ร่วมกับ IWS Thailand สภาสีน้ำโลก