ขอแสดงความยินดีกับ นายรัชชานนท์ วงศ์ภา ชั้น ม.6/3 แผนการเรียนศิลปกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรม อันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ภายใต้หัวข้อ “วิถีไทยในอนาคต“ ชื่อผลงาน : กลิ่นธูปในเมืองศิวิไลซ์ เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด : 90 X 120 cm. ปีที่สร้าง 2567