นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดง “ทวยเทพประทานพร อัปสรทวารวดี” ในพิธีเปิด การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 The 20th Thailand Olympiad in Informatics Silpakorn University