เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 “การสานสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 1 ภาควิชา 1 ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Social Engagement)” ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี