เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 “การสานสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 1 ภาควิชา 1 ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Social Engagement)” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 และ ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี