ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศุภิสรา พริ้มพลาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคอสเพลย์ “COSPLAY Contest: Arts Language Fun Fest 2024” ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567