ขอแสดงความยินดีกับ นาย คิมหันต์ แซ่เฮา นักเรียนชั้น ม.5/3 แผนการเรียนศิลปกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (เทคนิคสีน้ำบนกระดาษ)