ขอแสดงความยินดีกับ นายชนัตนนท์ บวรโภคิน และนางสาวนาตยา ชิวปรีชา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว.