ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก โครงการ “กล้า ๙ ยั่งยืน” การสร้างงานจิตรกรรมบนพัดจีบ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ “บวร” และทุนการศึกษาประจำ 2567