โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) นำโดย อาจารย์ณัฐดนัย บุตรพลับ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่