อาจารย์ณัฐดนัย บุตรพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พร้อมผู้ติดตาม เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ชมความงามของเมืองเก่าฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์การสร้าง “นพบุรีศรีนครพิงค์” และการแสดงสื่อผสม “ต่อยอด-แสงหลวง” ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 สถาบัน ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่