อาจารย์ณัฐดนัย บุตรพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กิจจา อภิรักษ์เสนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และอาจารย์กฤษณะ ลำทะแย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาหมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่