โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่