ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดง รำบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ข้าราชการ และพนักงานที่เกษียณอายุราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ ลาออกจากราชการ “ศิลปากรเกษมสมาน สิริวารกาลเกษียณ”