เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ ฯ