ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ ฉวีวรรณ

ได้รับประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญเงิน ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมตอนปลาย (ม.4-ม.6) จากการแข่งขันการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเเผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชญานิษฐ์ จมูศรี นางสาวกิรณา วิธวาศิริ และนางสาวกันต์สินี วงศ์พัฒนานิวาศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินอันดับ 2 ในการประกวดแข่งขันพากย์ภาพยนตร์หรือการ์ตูนภาษาจีน ระดับมัธยมตอนปลาย (4-6) โครงการประกวดการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดโดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่หยางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและภาคีเครือข่ายในความร่วมมือ

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนเเผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรนภัส จันทร์กลิ่น นางสาวกิรณา จิรธนานันท์ และนางสาวเขมจิรา ศรีไพร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 4 ในการประกวดแข่งขันพากย์ภาพยนตร์หรือการ์ตูนภาษาจีน ระดับมัธยมตอนปลาย (4-6) โครงการประกวดการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดโดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่หยางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและภาคีเครือข่ายในความร่วมมือ

1 61 62 63