The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

Previous Next

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ หัวข้อ "OLYMPIC 2020"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

  • น.ส.ดนชิดา ช่วยประสาทวัฒนา 
  • น.ส.ปุณญวีร์ ตันติอำนวย
  • น.ส.อนันตญา จารุศิริพจน์

ชั้น ม.6/4

ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

 

จัดโดยไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

Search