The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

เด็กหญิงศรีกร  อินต๊ะสาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  • รางวัลอันดับ 3 ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการ Greta Tennis Kids Cup 2019 – Circuit 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ Creta Sport Club
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ สนามเทนนิสสนาม    กีฬากลาง จังหวัดชุมพร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม
  • เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการ พี 80 ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2018 รอบมาสเตอร์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2562 ณ สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี ในรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี ในรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม –1 เมษายน 2562 ณ สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น
  • รางวัลอันดับ 3 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการ SOLINCO JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Authority of Thailand Tennis Court) กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิส จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2562 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการ KORAT YOUTH CUP 2019 CIRCUIT 1 โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ สนามเทนนิสค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

Search