The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

เด็กชายภฤศ จันทนะภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ สนามเทนนิสสนามกีฬากลาง จังหวัดชุมพร
  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี ในรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 31 เมษายน 2562 ณ สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิส จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2562 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 16 ปี ในรายการ KORAT YOUTH CUP 2019 CIRCUIT 1 โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ สนามเทนนิสค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการ KORAT YOUTH CUP 2019 CIRCUIT 1 โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ สนามเทนนิสค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  • รางวัลอันดับ 3 ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 16 ปี ในรายการ Greta Tennis Kids Cup 2019 – Circuit 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ Creta Sport Club 

 

Search