The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันเทนนิส PTT-

ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2560 ณ สนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จังหวัดอุดรธานี ได้แก่
1. เด็กชายภฤศ จันทนะภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี
2. เด็กหญิงศรีกร อินต๊ะสาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

Search